Beskrivning

En produkt som kommer väldigt snart.

Tillämpningar

Industri

Deponi

Gjuterier

Kraftvärmeverk

Massa- Och Pappersindustri

Rafinerier

Stålverk

Varv

PRIVAT

Gatuspolning

Husblock

Rengöring Av Slammplattor

Slambrunnar

Små Avloppskanaler

Tillbehör