Accessories

KRAFTUTTAG

Originalfordons kraftuttag

VAKUUMPUMP

Lopac-vakuumpump

VAKUMLASTNING

Kassettbom

Koncentrisk slangrulle med arm

Svingande sugslangrulle

Topp-slangrulle utan arm

Bakmonterad transportslangrulle

Högtryckspump

Kolvpump

Rengöring

Vattenhosearm

Front horisontell slangrulle

Andra slangrulle

Första slangrulle

RADIOKONTROLL

Radiokontroll

Radiokontroll med skärm

Liten Radiokontroll

ÖVRIGT

On-Board Viktsystem

Överföringspumpar

Spolning

Vinterskydd

Kedel

Videokamera