Beskrivning

Utvecklingen av Fico-produkten med hjälp av Cappellottos expertis för rengöring av rör och avlopp.

 

FICOMBI Varianter

FICOMBI 1800 CL

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 7.100 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 3.300 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 145 lpm @ 200 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

FICOMBI 2600 / ADR

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 8.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 7.500 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

FICOMBI 2600 EU / EU ADR

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 8.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 7.500 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

FICOMBI 3200 / ADR

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 12.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 9.500 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

FICOMBI 3200 EU / EU ADR

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 12.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 9.500 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

Tillämpningar

Industri

Avloppslinjer På Lastbil

Deponi

Gjuterier

Kraftvärmeverk

Massa- Och Pappersindustri

Processindustri

Rafinerier

Stålverk

Varv

PRIVAT

Gatuspolning

Husblock

Rengöring Av Slammplattor

Reningsverk

Slambrunnar

Små Avloppskanaler

Tillbehör

Rengöring

Första slangrulle

Högtryckspump

Kolvpump

KRAFTUTTAG

Originalfordons kraftuttag

ÖVRIGT

Kedel

On-Board Viktsystem

Överföringspumpar

Spolning

Videokamera

Vinterskydd

RADIOKONTROLL

Radiokontroll

Radiokontroll med skärm

Rengöring

Andra slangrulle

Front horisontell slangrulle

VAKUMLASTNING

Bakmonterad transportslangrulle

Koncentrisk slangrulle med arm

Topp-slangrulle utan arm

VAKUUMPUMP

Lopac-vakuumpump