Helmintie 9
FI-40250 Jyväskylä
Finland

Tel: +358 (0) 40 643 3211
E-post: info@fico.fi

Fyll i formuläret

    Jag försäkrar att jag har läst informationen enligt art. 12, 13 i den europeiska dataskyddsförordningen nr 679/2016 och uttrycker mitt samtycke till behandlingen av uppgifter.*
    Jag samtycker till direktmarknadsföring, inklusive utskick av nyhetsbrev, enligt vad som anges i integritetspolicyn.