Beskrivning

Vakuumlastning och transport av avfall och slam samt transport av ADR material.

FIVAC Varianter

FIVAC 2600

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 14.000 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

KRAFTUTTAG: EG740F

Tillämpningar

Industri

Kraftvärmeverk

Rafinerier

Stålverk

Varv

PRIVAT

Husblock

Rengöring Av Slammplattor

Reningsverk

Slambrunnar

Små Avloppskanaler

Tillbehör

KRAFTUTTAG

Originalfordons kraftuttag

ÖVRIGT

On-Board Viktsystem

Överföringspumpar

Videokamera

RADIOKONTROLL

Liten Radiokontroll

VAKUMLASTNING

Bakmonterad transportslangrulle

Svingande sugslangrulle

VAKUUMPUMP

Lopac-vakuumpump