Beskrivelse

Vakuumlasting og transport av foruerenset væske og slam, samt transport av farlig gods.

FIVAC Varianter

FIVAC 2600

UTSTYR

SLAMTANKKAPASITET: 14.000 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

KRAFTUTTAK: EG740F

Bruksområder

Industrielle Aplikasjoner

Rafinerier

Skipsverft

Stålverk

Termiske Kraftstasjoner

KOMMUNALTEKNIKK

Avløpsrenseanlegg

Boligblokker

Kloakkrenseanlegg

Mindre Avløpsrør

SLAMAVSKILLERE

Tilbehør

Others

On-board Weighting System

Transfer Pumps

Video Camera

Power Take-Off

Original Vehicle Power Take-Off

Radio Control

Small Radio Control

Vacuum Loading

Rear-Mounted Transportation Hose Reel

Swinging suction hose reel

Vacuum Pump

Lobe Vacuum Pump