Beskrivelse

Det opprinnelige utstyret for oppsuging av forurenset væske, slam og høytrykksspyling tilpasset arktisk miljø.

 

F2KDE Varianter

F2KDE 8+8 / ADR

UTSTYR

SLAMTANKKAPASITET: 8.000 l

VANNTANKKAPASITET: 8.000 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

F2KDE 12 + 10 / ADR

UTSTYR

SLAMTANKKAPASITET: 12.000 l

VANNTANKKAPASITET: 10.000 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

F2KDE 12 + 10 ADR - HP 400

UTSTYR

SLAMTANKKAPASITET: 12.000 l

VANNTANKKAPASITET: 10.000 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

F2KDE FI 11+5

UTSTYR

VANNTANKKAPASITET: 5.000 l

WATER TANK CAPACITY: 11.000 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

Bruksområder

Industrielle Aplikasjoner

Avfallsdeponi

Papirfabrikker

Rafinerier

Skipsverft

Stålverk

Støperi

Termiske Kraftstasjoner

KOMMUNALTEKNIKK

Boligblokker

Gatevask

Kloakkrenseanlegg

Mindre Avløpsrør

SLAMAVSKILLERE

Tilbehør

Cleaning

Second high pressure hose reel

Waterhose Arm

First hose reel

Høytrykkspumpe

Plunger Pump

Others

Arctic Protection

Boiler

Flushing

On-board Weighting System

Transfer Pumps

Video Camera

Power Take-Off

Original Vehicle Power Take-Off

Radio Control

Radio Control

Radio Control With Screen

Vacuum Loading

Cassette Boom

Rear-Mounted Transportation Hose Reel

Vacuum Pump

Lobe Vacuum Pump