INDUSTRIELLE APLIKASJONER

Kjøretøyene fra FICO by Cappellotto sikrer allsidige bruksområder, dekker både sugeaktiviteter og høytrykksspyling med vann.

Det spenner fra kommunalteknikk inkludert planlagt vedlikehold, vasking og drenering, til industrien der ytelsen effektivt støtter ulike operasjoner og materialhåndtering.

Industrielle Aplikasjoner

Støperi

Papirfabrikker

Rafinerier

Skipsverft

Stålverk

Termiske Kraftstasjoner

Avfallsdeponi

Sementfabrikker

Metall

Prosessindustri

Avløpsanlegg