Beskrivelse

Videreutvikling av Fico-produktet, ved hjelp av Cappellottos ekspertise, for rengjøring av rør og avløp ved å suge opp slam.

 

FICOMBI Varianter

FICOMBI 1800 CL

UTSTYR

SLAMTANK KAPASITET: 7.100 l

VANNTANKKAPASITET: 3.300 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 145 lpm @ 200 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

FICOMBI 2600 / ADR

UTSTYR

SLAMTANK KAPASITET: 8.000 l

VANNTANKKAPASITET: 7.500 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

FICOMBI 2600 EU / EU ADR

UTSTYR

SLAMTANK KAPASITET: 8.000 l

VANNTANKKAPASITET: 7.500 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

FICOMBI 3200 / ADR

UTSTYR

SLAMTANK KAPASITET: 12.000 l

VANNTANKKAPASITET: 9.500 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

FICOMBI 3200 EU / EU ADR

UTSTYR

SLAMTANK KAPASITET: 12.000 l

VANNTANKKAPASITET: 9.500 l

VAKUUM­PUMPE: 2.820 m^3/h

HØYTRYKKSPUMPE: 333 Ipm @ 170 bar

KRAFTUTTAK: Svinghjul

Bruksområder

Industrielle Aplikasjoner

Avfallsdeponi

Avløpsanlegg

Papirfabrikker

Prosessindustri

Rafinerier

Skipsverft

Stålverk

Støperi

Termiske Kraftstasjoner

KOMMUNALTEKNIKK

Avløpsrenseanlegg

Boligblokker

Gatevask

Kloakkrenseanlegg

Mindre Avløpsrør

SLAMAVSKILLERE

Tilbehør

Cleaning

Front Horizontal Hose Reel

Second high pressure hose reel

First hose reel

Høytrykkspumpe

Plunger Pump

Others

Arctic Protection

Boiler

Flushing

On-board Weighting System

Transfer Pumps

Video Camera

Power Take-Off

Original Vehicle Power Take-Off

Radio Control

Radio Control

Radio Control With Screen

Vacuum Loading

Concentric Hose Reel With Arm

Rear-Mounted Transportation Hose Reel

Top Hose Reel Without Arm

Vacuum Pump

Lobe Vacuum Pump