KOMMUNALTEKNIKK

Kjøretøyene fra FICO by Cappellotto sikrer allsidige bruksområder, dekker både sugeaktiviteter og høytrykksspyling med vann.

Det spenner fra kommunalteknikk inkludert planlagt vedlikehold, vasking og drenering, til industrien der ytelsen effektivt støtter ulike operasjoner og materialhåndtering.

KOMMUNALTEKNIKK

Tunnelvask

Avløpsrenseanlegg

Vanningsanlegg

Vanntransport

SLAMAVSKILLERE

Boligblokker

Kloakkrenseanlegg

Mindre Avløpsrør

Gatevask