Beskrivning

Den ursprungliga utrustningen för sugning av flytande avfall, slam och högtryckstvättning för arktiskt miljö.

 

F2KDE Varianter

F2KDE 8+8 / ADR

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 8.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 8.000 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

F2KDE 12 + 10 / ADR

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 12.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 10.000 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

F2KDE 12 + 10 ADR - HP 400

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 12.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 10.000 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

F2KDE FI 11+5

UTRUSTNING

SLAMTANKENS KAPACITET: 5.000 l

VATTENTANKENS KAPACITET: 11.000 l

VAKUUM­PUMP: 2.820 m^3/h

HÖGTRYCKSPUMP: 333 l/min @ 170 bar

KRAFTUTTAG: Svänghjul

Tillämpningar

Industri

Deponi

Gjuterier

Kraftvärmeverk

Massa- Och Pappersindustri

Rafinerier

Stålverk

Varv

PRIVAT

Gatuspolning

Husblock

Rengöring Av Slammplattor

Slambrunnar

Små Avloppskanaler

Tillbehör

Rengöring

Första slangrulle

Högtryckspump

Kolvpump

KRAFTUTTAG

Originalfordons kraftuttag

ÖVRIGT

Kedel

On-Board Viktsystem

Överföringspumpar

Spolning

Videokamera

Vinterskydd

RADIOKONTROLL

Radiokontroll

Radiokontroll med skärm

Rengöring

Andra slangrulle

Vattenhosearm

VAKUMLASTNING

Bakmonterad transportslangrulle

Kassettbom

VAKUUMPUMP

Lopac-vakuumpump