VEM VI SÖKER

FI.CO. Oy är ett dynamiskt företag, vars mervärde kommer från professionalismen och passionen hos hela vår personal. Vi anser våra resurser som avgörande för att uppnå våra huvudsakliga affärsmål: kontinuerlig tillväxt och förbättring.

Det är just med tanke på utveckling som vi vill involvera nya resurser, inspirerade av innovation och framsteg. Vi är öppna för nya talanger som är motiverade av utmaningar, samarbete och uppnående av alltmer ambitiösa mål.

SPONTANANSÖKAN

Spontana ansökningar är välkomna. Du kan föreslå din ansökan, som kommer att göras tillgänglig för framtida professionella behov.

    Yrkesområde*

    Bifoga CV (PDF-format)*

    Jag ger tillstånd, enligt artiklarna 13 och 14 i Europeisk förordning nr. 679/2016, för behandling av de överförda personuppgifterna.*