Beskrivelse

Et produkt som kommer veldig snart.

Bruksområder

Industrielle Aplikasjoner

Avfallsdeponi

Papirfabrikker

Rafinerier

Skipsverft

Stålverk

Støperi

Termiske Kraftstasjoner

KOMMUNALTEKNIKK

Boligblokker

Gatevask

Kloakkrenseanlegg

Mindre Avløpsrør

SLAMAVSKILLERE

Tilbehør